The Whole Company som arbejdsplads

The Whole Company A/S er en spændende arbejdsplads, hvor udvikling og forandring går hånd i hånd.

Vi er startet som en en-mands iværksættervirksomhed og selvom at vi nu er mere end 100 medarbejdere er det vigtigt for os at bevare iværksætterånden og hele tiden fokusere på innovation og fremtidig vækst. Det betyder også at vi har en hverdag, hvor der sker en masse og hvor der ikke er to dage, der er ens. Men vi er heller ikke en større virksomhed end at vi alle kender hinanden.

Vi har respekt for hinandens områder, deler viden og arbejder i samme retning, da vi har en fælles målsætning om at have kunden i centrum. Alle medarbejdere er lige vigtige for at vores mission lykkes, da en kæde ikke er stærkere end det svageste led.

Er du interesseret i at arbejde for The Whole Company A/S, kan du her se en oversigt over de ledige stillinger vi har i øjeblikket.